Odgajivačnica papagaja Lemajić

Crvanokapi (Rotkapen) papagaji

Prirodno stanište ovih papagaja je krajnji jugozapad Australije. Veličina crvenokapog papagaja je oko 36 cm.

Životni vek je oko 20 godina.

Crvenokapi papagaji obično žive jatima od 20 i više ptica. Kad su uznemireni ispuštaju piskutave zvuke.

Sezona parenja kreće od aprila ženka snese od 4-7 jaja. Inkubacija traj oko 21 dan.

Treba napomenuti da kavez treba da im bude na mirnoj lokaciji jer su osetljivi na ometanje.

Teme i glava su im crvene boje zato su dobili naziv crvenokapi papagaji. Hrane se semenom suncokreta ovsa prosa itd. Treba da im se daje dosta voća i povrća.