Odgajivačnica papagaja Lemajić

Održavanje

Među ljudima postoje brojne razlike, u kojoj spadaju i odnos prema čistoći, urednost i sistematičnost. One su prisutne i kod odgajivača ptica. Zbog toga, kavezi, ptice i način na koj ih održavaju i gaje oslikavaju njihovu ličnost. Ptice same po sebi, nemaju nekih estetskih zahteva, ali je sigurno da će bolje da žive u čistoj i urednoj sredini.

Da bi gajenje ptica bilo uspešno, svaki odgajivač bi trebalo da ima program prema kojme uređuje ambijent za svoje ljubimce. Pažljivo planiranje i redovan i sistematičan rad su osnova i garancija za uspeh. Ovo se posebno odnosi na odgajivače koji imaju veliki broj ptica.

Svi poslovi oko ptica se mogu podeliti na one koji se obavljaju svakodnevno, nedeljno ili sezonski.

Svakodnevno održavanje: Uobičajeni dnevni poslovi oko ptica nisu ni brojni ni komplikovani. Izuzetak su pojedini periodi, kao što je parenje. Svode se na davanje hrane i vode i kontrolu izgleda ptica.

Prilikom hranjenja kontroliše se količina pojedene hrane. Veliki ostatak nepojedenog semena ili čak ne dirnuta porcija mogu da budu prvi znak da sa zdravljem ptica nešto nije u redu. Podrazumeva se da zdrava ptica pojede svo seme u pravilno odmerenoj dnevnoj porciji.

Ostaci dodataka podložni kvarenju, kao što su mešavina sa jajima, voće, zeleniš, moraju obavezno da se odstrane. Pojilice moraju da se isprazne i napune svežom vodom, ako su zaprljane, treba ih oprati. Zapuštene pojilice su jedan od najvećih izvora bolesti.

Prilikom hranjenja i pojenja treba da se iskoristi prilika da se ptice pogledaju iz bliza i prekontroliše izgled njihovog izmeta. Svakodnevna kontrola je najbolji način da se uoči eventualno pogoršanje zdravlja, i po poterebi, blagovremeno reaguje.

Da li će svakodnevno održavanje da se upražnjava ujutru ili u neko drugo doba dana, zavisi isklljučivo od slobodnog vremena odgajivača.

Nedeljno održavanje: Najvažniji nedeljni posao odgajivača je čišćenje kaveza, odnosno volijera. ako se drži veći broj ptica od optimalnog broja u odnosu na uslove, ova operacija treba da se češće obavlja.

Osnovni postupak je da se promeni podloga: hartija, šljunak i sl. Jednom nedeljno se peru: hranilice, pojilice i štapići. Posebno je važno da se napomenen da se, prilikom čišćenja, obrati pažnja na eventualno prisustvo pipe. Zato treba da se pregledaju sastavi kaveza, prostor između vrta i rama, između štapića i žica i sličnih nepristuupačnih mesta.

Kupanje: Pogrešno bi bilo da se misli da se ptice kupaju jedino zbog zadovoljstva koje im kupanje pruža. Ono je više od zadovoljstva. Kupanje je nagon kod ptica. Kupanjem održavaju kvalitet perja boz koga im nema života.

Pticama ne treba da se ograničava kupanje. Ako žele, neka se kupaju svakog dana. Najmanje što im je potrebno, to je jednom nedeljno.

Za kupanje mogu da im posluže ili spoljna kupatila, koja se kače na vratima kaveza, ili unutrašnja, bilo koja pogodna posuda koja može da im se unese u kavez. Voda za kupanje treba da je čista i temperature približne spoljnoj. U kupatilo se stavlja onoliko vode kolko je dovoljno da ptica slobodno stoji u njoj. Duboka voda ih plaši.

Ako iz bilo kog razloga ne postoji mogućnost da se pticama obezbedi normalno kupanje ili to same ptice odbijaju, onda ono može da se zameni "tuširanjem". Naime, po pticama može da se raspršuje voda iz neke prskalice. Poželjno je da kapi vode budu što sitnije.

VAŽNO je da napomenemo da pticama rteba vreme da im se perje osuši i da nesme da se desi da zanoće mokrkog perja. Zbog toga je podne ili rano popodne zadnji termin za njihovo kupanje.

Sezonsko održavanje: Najmanje dva puta godišnje mora da se napravi veliko čišćenje i spremanje kaveza, volijera, prostorije i celokupnog pribora. To obično pada u proleće i jesen, pre i posle sezone parenja i odrastanja mladunaca.

Kavezi se temeljno peru i, po potrebi, popravljaju, lakiraju ili prebojavaju. Polica za kaveze, takođe. Temeljno pranje je Prilika za dezinfekciju zbog preventive. Ako se ptice drže u posebnoj prostoriji, treba je okrečiti jednom godišnje.

Pripremaju se gnezda i materijal za svijanje, odnosno uklanja uportebljeni materijal i gnezda temeljno peru.

Propusti za vreme velikog sezonskog raspremanja - spremanja mogu teško da se otklone u drugo vreme. U sezoni parenja kada se nema vremenaza druge aktivnosti i kada je važno da se ptice ne uznemiravaju, nije pogodno da se neki kavez pomera da bi se na njemu nešto doteralo ili da se sređuje prostor oko njega.