Odgajivačnica papagaja Lemajić

Nabvavka matičnih primeraka

Uspeh u razmnožavanju i kvalitet potomstva zavisi najviše od kvaliteta matičnih primeraka. Pogrešno je ako se počinje sa nekvalitetnim matičnim materijalom, bilo da je ceo par problematičan ili su problematični samo mužjak ili samo ženka. Roditelji kod kojih su uočene anomalije u ponašanju u toku prvog parenja, moraju da se isključe iz daljeg programa. Ptice sklone gojaznosti nisu pogodne za matični materijal. pored toga što se teško pripremaju za parenje, ima ih kod kojih je nemoguće da se razvije polni nagon. Postoji velika verovatnoća da tu svoju manu prenesu na potomstvo.

Uočavaju se i brojni nedostaci matičnih parova tokom samog perioda razmnožavanja. Najčešći su kod ženki:

  • ne umeju da sviju gnezdo
  • nose jaja van gnezda
  • razbijaju ih ili ih jedu
  • neredovno leže na jajima ili se postupno dižu sa njih pa se ova ohlade
  • nedovoljno hrane ili potpuno napuštaju mlade
  • čupaju mladuncima perje

Mužjaci mogu da ispolje preteranu agresoivnost prema ženki ili mladunsima, što i nije tako opasno, a reguliše se pemeštanjem mužjaka u drugi kavez. Zatim mogu da razbijaju jaja i da ih jedu i sl.

Ove anomalije su najverovetnje posledica života u veštačkim uslovima, ali za njihovo opstajanje su direktno krivi odgajivači! Ne sprovode strogu selekciju među matičnim pticama i tako omogućavaju da se loše osobine sprovode sa kolena na koleno.

Za dobar početak i kasnije rezultate nije potrebno da se kupuju šampinoni sa neke izložbe. Takav potez može da predstavlja razočarenje. Roditelji - šampioni nisu garancija da će i potomstvo takvo da im bude. Kvalitet potomstva zavisi i do različitih brojnih faktora gde kvalitet roditelja, mada važan, predstavlja samo jedan deo. Matični primerci - šampioni su jedino pogodni za iskusne odgajivače, koji znaju kako da ih upotrebe.