Odgajivačnica papagaja Lemajić

Neposredna priprema matičnih primeraka

Za uspeh u razmnožavanju ptica je važna i priprema matičnih primeraka za parenje. Ima odgajivača koji to bukvalno shvaatju pa o svojim matičnim pticama vode računa tek kada se sezona parenja približi. Spremnost za parenje i ukupan ishod zavise od načina na koj se ptice drže tokom cele godine, a njihova neposredna priprema je sam fihiš toga. Metode neposredne pripreme zavise od bioloških osobina vrste i svode se, uglavnom, na stvaranje odgovarajućeg ambijenta i davanje hrane koja ima stimulativno dejstvo.

Bitni faktori odgovarajućeg ambijenta su potreban intenzitet i dužina trajanja svetlosti, visina spoljne temperature i pravilan smeštaj matičnih parova.

U hranu koja stimuliše spadaju, uglavnom, proklijalo seme, živa hrana i mešavina s jajima.

Najčešći problemi, koji se javljaju kao posledica loše sprovedene pripreme za parenje, su razlike u razvijanju polnog žara mužjaka i ženke i njihovoj zrelosti za parenje. Čest je slučaj da je samo jedan od partnera raspoložen za parenje. Oba partnera mogu da odaju svojim ponašanjem spremnost za parenje ali da jedan, najčešće mužjak, nije zreo za to. Ponašanje usiljenog mužjaka je uočljivije od onog kod ženke i to može da zavede. Posledica loše procene usiljenosti i zrelosti su prazna jaja. Da bi se to izbeglo pribegava se ranijem usiljenju mužjaka. Procena spremnosti ženke za parenje, po spoljašnjim znacima je jednostavnija. Njen povećan i ogoljen trbuh su sigurni znaci zrelosti.

Bukvalno, neposredna priprema matičnih primeraka za parenje je doterivanje njihovog spoljašnjeg igleda. Ako je potrebno podsecaju im se kljun i nokti. Uklanja se suvišno perje oko kloake. Naime smatra se da puno perja oko kloake mužjaka i ženke može da omete oplođivanje. Zbog toga, brojni odgajivači imaju običaj da sve perje počupaju. Takav postupak nije opravdan. Čupanje perja je bolno za price i može da izazove poremećaj u polnom nagonu. Ako je potrebno da se ukloni perje onda ga treba poseći makazama. Kod mužjaka se uklanja samo perje oko kloake. Ono na vrhu se ostavlja da služi kao semevod.