Odgajivačnica papagaja Lemajić

Opšti simptomi

Pojavu ili samu bolest karakteriše niz opštih simptoma. Oni mogu mnogo da ukažu da sa pticom nešto nije u redu, ali ne mogu da ukažu na lokaciju bolesti. Precizne podatke o bolesti mogu da ukažu samo specifični simptomi.

Opšti simptomi su smanjena fizička aktivnost, apetit, telesna težina i poremećaj opšteg iizgleda ptice.

Kod bolesne ptice se prvo uočavaju lako smanjene fizičke aktivnosti i apetita. Pri tonme nema nikakvih drugih promena na ptici. Izgleda potpuno zdrava. Jedino je primetno da je mirnija, Duže stoji na štapiću nego što je uobičajeno, i da u porciji nije sva hrana pojedena. Svaka ptica ima redovne dnevne periode povećane i smanjene aktivnosti. Da bi se uočile promene u njihovom ritmu i intenzitetu, neophodno je da se dobro poznaju biološke osobine ptice.

Ove prve simptome odgajivači uglavnom previde. Međutim, baš od njihovog pravovremenog uočavanja zavisi blagovremeno opažanje specifičnih simptoma, koji ukazuju u kom je sistemu bolest, i izbor načina lečennja in lekova. Zato se do sada i naglašava da je važna svakodnevna kontorola izgleda i ponašanja ptica.

Drugi stadijum je kada su fizička aktivnost i apetit toliko smanjeni da je to lako uočljivo. Ptica stoji suviše dugo na štapiću, perje joj je lako nakostrešeno. Uzimanjem u ruku može da se oseti da je oslabila.

ovo je momenat za uvoženje mobilnog stanja. Neophodno je da se ptica odvoji u poseban, najbolje bolnički, kavez i prostoriju, po mogućstvu, u kome će da se leči. To je poslednji trenutak da se nešto preduzme što moože da garantuje izlečenje.

Prva mera u ovom stadijumu je utopljavanje ptice. Bolnički kavez efikasno rešava ovaj problem. Njegov nedostatak može da se nadoknadi držanjem kaveza sa pticom pored nekog grejnog tela ili unošenjem sijalica od 25-40W u kavez. Pri tome sijalica mora das e zaštiti žičanom mrežom da ne bi ptica došla u neposredan kontakt sa njom. Pored zagrevanja, oboleloj ptici je važno da ima svetlost svih 24 sata, da bi mogla da jede kad god zaželi.

Sledeći stadijum već odaje teško stanje ptice. Svi opšti simptomi su jasno izraženi. Pregledom se utvrđuje da je ptica jako oslabila. Razvili su se specifični simptomi u punij meri. Ptica liči na pernatu lopticu. Ne izvlači, skoro nikako, glavu nispod krila. Retko se pomera na štapiću. U ovom stadijumu i pored svega što je moguće i što se zna u lečenju ptica, izgledi za lečenje su pola - pola.

Poslednji stadijum ne daje skoro nikakva izglede za izlečenje. Izrazito nabundurena ptica stojji u nekom uglu kaveza neprekidno. Pregledom može da se utvrdi da je oslabila. Grudna kost joj podseća na oštricu noža.