Odgajivačnica papagaja Lemajić

Način parenja

Najuobičajenu način parenja papagaja je jedan mužjak i jedna ženka u kavezu. To je i najprirodniji način. Opredeljenje za parenje samo jednog para u kavezu, omogućava odgajivaču najpotpuniju kontrolu nad celim tokom razmnožavanja. Odgajivačima koji gaje ptice za takmičenje to je često jedini mogući način da bi se dobilo potomstvo neophodnog kvaliteta.

Uopšte, pri parenju jednog para, postoje dve mogućnosti: da se mužjak ostavi pored ženke sve vreme dok traje period razmnožavanja, što je prirodnije, i da se povremeno kod nje u kavez - "na skok". Drugi način je popularniji među odgajivačima kanarinaca koji pevaju.

Sledeći način, kod vrst gde je to moguće, je parenje jednog mužjaka sa dve ili više ženki, koje su smeštene svaka u posebnom kavezu. Ovo je u stvari modifikacija prethodnog načina. Tako se štedi u prostoru, jer bi za više mužjaka bilo potrebno više kaveza. Pri primeni ovog načina, mužjak može da se ostavi kod jedne ženke dotle dok ženka u drugom kavezu ne pokaže spremnost za parenje ili da se kod svih ženki pušta na skok. Preporučuje se da se pušta na skok. U slučaju da mužjak boravi duže kod jedne ženke, postoji mogućnost da razvije jaču naklonost prema njoj. To može negativno da utiče na njegovu spremnost da se pari sa drugim ženkama.

Treći način bi bio jedan mužjak sa više ženki u jednom kavezu ili volijeri. Pored otežanog ponašanja svake ptice, postoji opasnost neslaganja između ženkama. Ono može da iizazove loše posledice po ukupan rezultat parenja.

Ženke su obično u doba parenja "svađalački" nastrojene. Sukobljavaju se međusobno oko mesta i materijala za gnezdo. Čest je slučaj da dve ženke odaberu isto gnezdilišteza gnežđenje ili da zajedno leže u istom gnezdu. Uopste, prilikom parenja, kada ima više ženki u jednom kavezu ili volijeri, korisno je da se postavi bar za 50% više gnezda u odnosu na broj ženki. Na taj način se smanjuje sukob od njihovog međusobnog sukobljavanja.

Poslednji način je parenje većeg broja mužjaka i ženki iste vrste odjednom u istom kavezu ili volijeri. Ovo, najčešće praktikuju odgajivači kojima nije toliko važan kvalitet koliko žele da proizvedu što veći broj mladih ptica. Pri ovom načinu parenja nemoguće je da se kontroliše i da se utiče na to, koj će mužjak da se pari sa kojom ženkom. Parovi se formiraju potpuno slobodno.