Odgajivačnica papagaja Lemajić

Penant

Penant nastanjuje šumske predele južne i istočne Australije. Veličina Penanta je oko 35cm, a razlika između mužjaka i ženke se ogleda u tome što ženka ima manju glavu i na lobanji ima ispupčenje na viličnooj kosti. Važno je napomenuti da vrlo dobro podnose hladnoću.

U prirodi se hrane semenom eukaliptisovog drveća, insektima, i naravno voće i povrće.

U zatočeništvu, pored pomenutog voća i povrća, jedu semenje suncokreta, svetlo seme, kanarinsko seme, konoplju, američki sirak, sirak šećera...

Pare se početkom proleća. Ženka snese od 5-7 jaja na kojima leži oko 21 dan. Mladi sazrevaju tek posle 15 meseci, dok njihov razvoj se završava tek kada navrše dve godine života. Gnezdo napuštaju 5 nedelja posle izleganja i ostaju uz roditelje najmanje još mesec dana dok se potpuno osamostale.