Odgajivačnica papagaja Lemajić

Stomačne tegobe

Malim kućnim ljubimcima najčešće obolevaju organi za varenje. To je razumjlivo kada se zna da ni nauka ni odgajivači nisu još uspeli da otkriju šta im je sve i u kojoj meri potrebno od hranljivih i drugih materijala. Zatim, nije praktično ni moguće da im se obezbedi sve što je potrebno ili u meri koliko im je potrebno. No, i pored svega nabrojanog, ostaje da je glavni uzrok pojava bolesti na organima za varenje, a i većine drugih, nebriga i nepažnja vlasnika ptica.

Proliv: Najčešći neposredni prouzrokovači stomačnih tegoba su u neispravnoj ili iritirajućoj hrani, vodi za piće i lošoj higijeni. Seme može da bude nezrelo, isuviše staro, prljavo, buđavo, zagađeno hemikalijama za dezinsekciju i deratizaciju i izmetom i mokraćom glodara i divljih ptica. Voće može da bude prezrelo a zeleniš uveo, zatim mogu da budu prljavi, buđavi, smrznuti. zagađeni hibricidima i pesticidima i izlučevinama domaćih i divljih životinja. Jedan od najvećih uzoraka je bajata mešavina sa jajima, bilo da se ukvarila pre davanja ili je predugo stajala u kavezu. Ustajala ui zagađena voda, prljave police, i neredovno čišćenje kaveza su takođe česti izvori stomačnih bolesti.

Izmet zdravih tvrdokljunih ptica je kompaktan i oblikom podseća na zarez (zapetu). Tamne je boje a deblji kraj mu je beličast. Boja izmeta može da se menja ako su ptice hranjene hranom bogatom nekim pigmentma: svetlo do tamnozelene ako su ptice jele zeleniš, svetlo ružičaste do crvene ako je hrana bogata karotinom. Po prestanku davanja takve hrane, izmet poprima svoju normalnu boju.

Pored opštih simptoma, čij intenzitet zavisi od stadijuma i vrste bolesti, najčešći i najuočljiviji simptom stomačnih tegoba je razređen izmet - proliv. Stepen njegovog izraženja zavisi od vrste i jačine bolesti. u nekim slučajevima je to malo izraženo, a u drastičnim izmet može da liči na kap vode. u zavisnosti od uzroka i težine oboljenja, boja može da bude bela, žuta, zelena i u kombinaciji ovih boja. Kod nekih bolesti se javlja krvav proliv.

Kod jakih i upornih proliva perje oko kloake je obično zaprljano. Proliv je simptom brojnih, obično smrtonosnih bolesti ptica. Veliki broj njih je zarazne prirode te su time još opasniji. Neke kod njih kao što su ornitoza i salmoneloza su prenosive i na ljude. zbog svega toga svaka pojava bolesti ptice sa izraženim prolivom mora da se tretira krajne ozbiljno.

Pred proliva prilikom pregleda ptice, mogu da se uoče promene u izgledu trbuha. Kod zdravih ptica, trbuh je ispod ravni grudnog koša i po boji se ne razlikuje od okolnih delova tela. Kod bolesnih ptica, boja trbuha poprima crvenkastu do jasno izraženu crvenu nijansu. Na desnoj strani ispod rebranog luka, može se uočiti jetrina mrlja. Boja može da im bude u svim tonovima crvene, ljubičaste i crne. creva se jasno uočavaju, naduta su i obično promenjene boje. ceo trbuh je naduvan i izdiže se iznad ravni grudnog koša.

Lešenje se odvija u dva pravca : davanjem odgovarajućih sredstava pticama i sprovođenjem higijenskih mera.

Za hranu se upotrebljava samo suvo seme i mak. Kod teških proliva se u početku daje samo mak. Umesto vode za piće može da se ponudi blamilica koju odgajivači često daju, nije pogodna jer može da pojača proliv.

Od preparata, koji se obično nalaze u kućnoj apoteci, najčešće se upotrebljava aktivni medicinski ugalj. Može se davati pomešan sa semenom, ali je bolje rastvoriti ga u vodi za piće.

U lečenju proliva kod ptica dolazi do izražaja dosta koristan lek sulfadimidin.